zorg

Overzicht van de ondersteuning

A. De kracht van de school
De Open Schoolgemeenschap Bijlmer is een school voor vwo, havo en vmbo, waar leerlingen al bijna vijftig jaar leren van elkaars talenten. Wij geloven dat wie je wordt op weg naar je eindexamen, net zo belangrijk is als het diploma dat je aan het einde van de rit behaalt. Deze missie en het onderwijsconcept van de OSB staan centraal bij de begeleiding en ondersteuning van leerlingen. Wij willen een school zijn waar iedereen zich prettig en veilig voelt en waar leerlingen met een ondersteuningsbehoefte ook zo veel mogelijk kunnen leren. Mentoren vormen de spil in de ondersteuningsstructuur. Zij hebben door hun intensieve, soms dagelijkse contact met de leerling goed zicht op de schoolontwikkeling. De OSB kent een intensief mentoraat en koestert deze als manier van optimale leerlingbegeleiding. Als een mentor zich zorgen maakt over een leerling, gaat hij altijd in gesprek met die leerling en zijn ouders/verzorgers. En andersom kunnen leerling en ouders/verzorgers altijd contact opnemen met de mentor. Als blijkt dat er (tijdelijk) meer ondersteuning nodig is, kan de mentor advies vragen aan de zorgcoördinator. De zorgcoördinator werkt samen met tal van externe partners om zowel binnen als buiten school de beste ondersteuning voor een jongere te organiseren. Het vaste zorgadviesteam van de OSB bestaat o.a. uit ouderkind-adviseurs, een jeugdarts, een schoolverpleegkundige, een begeleider passend onderwijs, een jongerenwerker en verschillende individuele jongere coaches. Met elkaar kijken we welke ondersteuning nodig is en hoe we die kunnen realiseren. Omdat op de OSB ontmoeting en samenwerking centraal staat, bieden we extra ondersteuning op school zo veel mogelijk groepsgewijs aan. Voor individuele extra ondersteuning werken we samen met onze externe partners. Onderstaand schema is een greep uit ons aanbod op school.

B. Overzicht van het ondersteuningsaanbod van de school