vwo

VWO op de OSB is een bijzondere leerschool: werken op je niveau in een bijzondere context, samen met leeftijdsgenoten van verschillende niveaus en achtergronden. In de drie jaar te tijd om te laten zien of je het vwo niveau aan kunt. En dat moet je wel laten zien. Je taken, opdrachten en toetsen sluiten aan bij de denkende en verbale leerstijl van vwo-leerlingen. Met het doorlopende Fast Lane English kunnen leerlingen het hoogste Cambridge-certificaat halen, dat toegang geeft tot Engelstalige universiteiten wereldwijd. OSB vraagt eigen initiatief van vwo’ers en biedt een sterk pedagogisch klimaat. Uitdaging in combinatie met steun en aanmoediging.

Profiel
Vwo’ers kiezen in klas 3 voor een profiel: Economie en Maatschappij, Cultuur en Maatschappij, Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid. Zij doen onderzoek en doorlopen een loopbaanontwikkelingstraject, gericht op een wetenschappelijke vervolgstudie. Bij het Pre-University College kunnen zij masterclasses volgen. Leerlingen lopen stage in het kader van hun profiel.

Extra kansen in ons Tweefasen-vwo (2FVwo)
Sinds schooljaar 2014-15 kunnen goed presterende havoleerlingen een vwo-kernprogramma met ingebouwd havo-programma volgen (landelijk Tweefasen-vwo project) om een vwo-diploma te halen. Excellente vwo’ers bieden we verdieping, verbreding en de mogelijkheid aan het einde van klas 5 examen te doen in een vak.

Landelijk gezien komt er steeds meer aandacht voor Tweefasen-vwo. Zo heeft onderwijsadviesbureau B&T, in samenwerking met de OSB, een artikel gepubliceerd waarin uitgelegd wordt wat het inhoudt en welke voordelen het biedt. Van harte aanbevolen om te lezen als u/je wilt weten wat dit voor ons VWO betekent.
Klik hier voor het artikel.

In de bovenbouw havo en vwo maken de leerlingen een profielwerkstuk over een onderwerp dat hen interesseert. Het gaat om een groot onderzoek en de uitwerking daarvan kan in velerlei vormen. De meeste leerlingen maken een geschreven werkstuk, maar we hebben ook leerlingen gehad die een documentaire gemaakt hebben. Leerlingen die een profielwerkstuk van hoge kwaliteit afleveren willen we graag een podium bieden ter inspiratie van anderen. Daarom zijn hieronder een paar voorbeelden te downloaden.

De onafhankelijkheid van Catalonië, Ishara Jairam, 2016

Wuthering Heights, Natasja Westerveld, 2016

Op iedere stoel een theaterbezoeker, Nadine Schoonderbeek, 2016