vmbo-b/k/t

Het vmbo biedt brede vorming. Leerlingen maken kennis met alle vakken. Niet alleen leervakken, ook praktische vakken als techniek en verzorging, creatieve vakken en sport.

Theoretische leerweg
Hier ligt de nadruk op theoretische vakken en werken aan zelfstandigheid en een goede leerhouding. Aan het eind van klas 3 kiezen leerlingen een vakkenpakket. Ze doen eindexamen in zes of zeven vakken. De leerroutes zijn: zorg en welzijn, economie, techniek en landbouw.
Met een diploma theoretische leerweg en een passend vakkenpakket kunnen leerlingen doorstromen naar de havo. Met een diploma theoretische leerweg kunnen leerlingen ook naar het MBO niveau 4.

Kunstklas en sportklas
Vmbo-t-leerlingen met creatieve of muzikale talenten kunnen kiezen voor de kunstklas. Dan volgen ze in de derde en vierde klas de vakken beeldende vorming, drama en/of muziek. De OSB werkt samen met het Mediacollege, Muziekschool ZO, Toneelgroep Amsterdam en Jeugdtheaterschool Bijlmer. Hierdoor kunnen onze vmbo’ers makkelijker doorstromen naar kunstopleidingen.
Vmbo-t-leerlingen met aanleg voor sport kunnen de sportklas kiezen. Zij krijgen in de derde en vierde klas extra gym- en coachlessen als eindexamenvak. Zo stromen zij makkelijker door naar sportopleidingen. Ze leren leiding geven door een sportdag te organiseren of te fluiten bij een voetbalwedstrijd.

Beroepsgerichte leerweg
De leerroutes van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg zijn Economie & Ondernemen (E&O), Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Zorg & Welzijn (Z&W). De praktijk speelt een belangrijke rol. Leerlingen krijgen veel beroepsvoorbereidende lessen, naast specifieke profielvakken en algemene vakken als Nederlands en Engels. Basis- en kaderleerlingen zitten bij elkaar in de mentorgroep. Voor de algemene vakken kiezen leerlingen per vak op welk niveau zij eindexamen doen.
Leerlingen doen praktijkstages om zich te oriënteren op hun loopbaan. Oud-leerlingen komen vertellen over hun keuzes en vervolgopleidingen.