verlof

Op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer leren we samen. In onze klassen, waarin vaak leerlingen met verschillende niveaus bij elkaar zitten, laten wij jongeren intensief met elkaar samenwerken. Zo profiteren ze van elkaars talenten. Niet voor niets is een van de kernwoorden op de OSB ontmoeting. Op de OSB kennen we elkaar goed. Iedere les begint in een kring; in een kring is iedereen gelijkwaardig en kan iedereen elkaar in de ogen kijken. Leerlingen zijn zichtbaar in de kring, dat betekent dat leerlingen goed bij ons in beeld zijn, maar ook leren leerlingen elkaar goed kennen. Is er een leerling afwezig, dan wordt deze gemist. In de kring en/of de tafelgroep ontbreekt een schakel, de groep is niet meer compleet.

Vanuit onze visie op leren, samenwerken en ontmoeting, hanteren wij een sober verlofbeleid. We houden ons aan het wettelijk kader, maar zijn zeker niet ruimhartiger dan dit kader. Verlof wordt in ieder geval niet toegekend in onderstaande gevallen:

• goedkope vliegtickets;
• omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets (meer) zijn in de vakantieperiode;
• omdat één van de kinderen niet kan achterblijven;
• wegens vakantiespreiding in het land;
• wegens het dienstrooster van ouder(s)/verzorger(s);
• omdat andere scholen het verlof aan broertjes/zusjes kinderen al hebben toegekend.

Het feit dat de OSB verlof kan toekennen, betekent niet dat zij dit ook doet. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen wordt verlof toegekend. Naast de reden van de verlofaanvraag en de bijgeleverde bewijsstukken, wordt gekeken naar de periode in het jaar (bijv. toets-, start- of activiteitenweek), eventuele eerder (on)geoorloofd verzuim van de leerling en de algehele onderwijsvoortgang.

Verlof toch noodzakelijk?: u kunt hieronder de keuze maken uit twee typen verlofaanvraag.

Vakantieverlof (max. 10 dagen), klik hier voor meer informatie
Verlof wegens gewichtige omstandigheden (max. 10 dagen), klik hier voor meer informatie
Religieuze verplichtingen, klik hier voor meer informatie

Het aanvraagformulier vakantieverlof en het aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden zijn .pdf bestanden. Om een .pdf bestanden te kunnen bekijken kunt u hier een .pdf reader downloaden.