vakantieverlof

Vakantieverlof wordt door de OSB niet toegekend, er zijn gedurende het schooljaar voldoende geoorloofde vakantiedagen/weken. Hierop geldt één uitzondering:

• het beroep van ouders en/of verzorgers is zo specifiek van aard, dat het slechts mogelijk is om buiten de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan.

Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ gaat het vooral om seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is in die periode vakantie te nemen.

Klik voor verdere richtlijnen en het aanvraagformulier hier. Het is van belang dat u bewijsstukken toevoegt! U kunt de aanvraag mailen aan verlof@osbijlmer.nl.