Uitreiking Cambridge certificaten

Op vrijdag 21 juni hebben we onze Fast Lane English (FLE) leerlingen kunnen belonen met hun Cambridge certificaten. Bij de ceremonie waren zowel trotse ouders als leerlingen en docenten aanwezig. Maryse Knook, directeur van de OSB, feliciteerde de leerlingen in een mooie toespraak met hun prestaties. The British Council was vertegenwoordigd in de persoon van Jan van Uum, account relationship manager voor de Benelux. Hij gaf de leerlingen een kleine blik in de wereld van toekomstige mogelijkheden die ze hebben gecreëerd voor zichzelf door het behalen van een Cambridge certificaat.

Cambridge English, en daarmee het FLE-programma van de OSB, stimuleert leerlingen van alle niveaus om Engels te leren en vaardigheden te ontwikkelen voor de dagelijkse praktijk waardoor ze niet alleen meer zelfvertrouwen krijgen maar ook zich kunnen richten op hogere opleidingen in het buitenland. Elk examen richt zich op een niveau van het Europese Referentiekader (ERK) waardoor leerlingen hun vaardigheden voor spreken, schrijven, lezen en luisteren stap voor stap kunnen verbeteren. In deze examen-ronde hebben 23 van onze leerlingen gepresteerd op B2 niveau, 26 op C1 niveau en 5 op C2 niveau, het hoogste meetbare niveau van taalvaardigheid beschreven in het ERK.

Hierbij willen we de leerlingen nogmaals van harte feliciteren en veel succes wensen.