topsportregeling

Protocol topsportregeling op de OSB!

Topsportregeling op de OSB!

Wat houdt deze topsportregeling in?
De OSB hecht veel waarde aan een persoonlijke benadering en begeleiding van leerlingen. OSB leerlingen die sporten op hoog niveau kunnen in aanmerking komen voor een topsportregeling.
De OSB vindt het erg belangrijk dat je je optimaal ontplooit en al je talenten zo goed mogelijk ontwikkelt. Om dit te kunnen bereiken worden talentvolle sporters, die voor de topsportregeling in aanmerking komen, begeleid door onze topsportcoördinator.

Leerlingen op de OSB kunnen voor verschillende topsportregelingen in aanmerking komen:
1. Een van de topsportregelingen is dat de leerling in aanmerking kan komen voor vrijstelling van een uur bewegingsonderwijs in de week. Dit uur wordt dan gebruikt als extra studie uur. Dit besluit wordt pas genomen als er met de topsportcoördinator goed is gekeken naar je weekplanning.

2. Een andere topsportregeling is dat de leerling in aanmerking kan komen voor verlof, doordat hij/zij bijvoorbeeld een belangrijke wedstrijd of toernooi heeft. Een voorwaarde is dat de potentiële topsportleerling het aanmeldingsformulier voor topsporters op de OSB heeft ingeleverd bij de topsportcoördinator. Klik hier voor het downloaden van het aanmeldformulier.

3. Leerlingen kunnen vanaf schooljaar 2019 niet meer in aanmerking komen voor structurele vrijstelling van lessen. Mocht dit wel de situatie zijn verwijzen wij u graag door naar een LOOT school.

Voorwaarden:
Schoolexamens/toetsen
Mocht het voorkomen dat je door een wedstrijd of trainingskamp/toernooi een schoolexamen/toets mist, dan ben je zelf verantwoordelijk om dit in te halen.
Samen met de docent(e) en de topsportcoördinator spreek je een termijn af waarbinnen het werk/toets moet worden ingehaald.
Houd je je hier niet aan dan krijg je een onvoldoende.

Huiswerk
Mocht je een les of lesdag missen, in verband met een wedstrijd, trainingsuur/kamp of een toernooi, zorg je ervoor dat je de lesstof in je eigen tijd tot je neemt en je huiswerk af is. Het verlof is geen excuus om je werk niet af te hebben.

Werkhouding
Uiteraard gaan wij ervan uit dat je als topsporter weet hoe je je moet gedragen op school en daarbuiten. Je toont respect, bent gemotiveerd, leergierig en probeert zelfstandig te zijn.

Voldoe je niet (meer) aan deze voorwaarden, dan kom je niet meer in aanmerking voor de topsportregeling.

Wanneer kom je als leerling in aanmerking voor een topsportregeling?
1. Als je meedoet aan Nederlandse, Europese – of wereldkampioenschappen.
2. Als je op landelijk niveau sport.
3. Als je uitkomt voor een district.
4. Als je bij een betaald voetbalclub speelt die studiebegeleiding aanbiedt.
5. Als je in de top 20 staat van een officiële landelijke ranglijst.

Protocol voor het aanvragen van verlof voor bijvoorbeeld een wedstrijd of toernooi.
Leerlingen die topsporter zijn kunnen met verlof vanwege trainingskampen/wedstrijden of trainingen.

Dit verlof moet de desbetreffende leerling met akkoord van de ouders/verzorgers bij de topsportcoördinator aanvragen. Bij een aanvraag dient de officiële uitnodiging van de bond/vereniging voor het trainingskamp/wedstrijd in het bezit te zijn van de topsportcoördinator. De topsportcoördinator zorgt voor de verdere afhandeling. In overleg met de mentor en de deelschoolleider zal de topsportcoördinator een beslissing nemen of de aanvraag wel of niet akkoord is.
Bij akkoord gaat er een bevestiging per mail van de topsportcoördinator naar de leerling/ouders, deelschoolleider en mentor.

De topsportcoordinator zorgt voor de verwerking bij afwezigheid (verlof of training) in het magister.

De volgende topsporters gingen jullie voor:
– Ryan Gravenberch (voetbal)
– Dylan Vork (schoonspringen)
– Kimberly Vermeij (voetbal)
– Thomas Schoorl (tennis)
– Sandra de Ronde (short track, schaatsen)
– Kenneth Leeuwin (karate, uitvinder kick and fun)
– Akwasi Mensah (American Football)
– Guillaumme Elmont (Judo)
– Dex Elmont (Judo)
– Jan Vertonghen (voetbal)
– Gregory van der Wiel (voetbal)
– Daley Blind (voetbal)
– Edson Braafheid (voetbal)
– Ryan Babel (voetbal)
– Tom de Mul (voetbal)
– John Goossens (voetbal)
– Danzell Gravenberch (voetbal)
– Timothy Fosu-Mensah (voetbal)