sportiefste school

Vijf vragen over sportiefste school van Nederland

De OSB is voor de tweede keer de sportiefst VO-school van Nederland geworden. De 1e keer was in 2006-2008 en de 2e keer 2014-2016.
Maar waarom verdient de OSB eigenlijk deze titel?

De deelname aan sport bij zowel binnen en buitenschoolse activiteiten is op onze school bovengemiddeld hoog. We vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier bewegen. En we gebruiken de OSB-werkwijze om samen te leren over bewegen en gezondheid. Leerlingen helpen en ondersteunen elkaar tijdens het bewegen.
Naast 2 of 3 keer sport per week, krijgen leerlingen op de OSB elk jaar een eigen sporttoernooi waarvoor zij in de lessen oefenen om deel te kunnen nemen. Daarnaast organiseren we elk jaar een themaweek over gezondheid: Be Smart, Be Fit: The OSB Lifestyle. Ook is de OSB is een Topscore school. Topscore is een project van de gemeente Amsterdam met als doel het stimuleren van sporten onder de jeugd. Topscore valt onder ons ruime OSBbreed programma. En als laatste hebben we ook een aanbod voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben met Motorisch Remedial Teaching (MRT).
Onze gymlessen zijn te onderscheiden van andere scholen, omdat wij naast intensief bewegen veel aandacht besteden aan het sociaal-emotionele proces van de leerling en de groep. Veel sporten worden aangeboden in een didactisch, samenwerkende vorm. Samen naar een doel werken en leren hoe je moet communiceren tijdens dit soort opdrachten. Ook proberen wij leerlingen te prikkelen na te denken over hun voedings- en bewegingspatroon.

Ook in de bovenbouw wordt veel aan sport gedaan. Bij het vmbo is er een sportklas en op havo niveau kun je de richting BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) kiezen.