sport op de OSB

De OSB is ingericht op sport actieve leerlingen. We hebben niet voor niets al jaren het certificaat ‘Sport actieve school’ en zijn in 2006 & 2014 uitgeroepen tot sportiefste school van Amsterdam & Nederland.

Sportiefste school van Amsterdam en Nederland (2006-2008 & 2014-2016)

Op 21 mei 2014 tijdens de finaledag van de verkiezing “Sportiefste VO-school van Nederland” heeft een jury, bestaande uit NOC NSF, KVLO en de lector topsport, de OSB opnieuw als nummer één aangewezen. De OSB is een voorbeeld voor andere scholen als het gaat om het stimulerende beleid op het gebied van sport en bewegen zowel binnen als buiten lestijden. Ze realiseert een hoge sportparticipatie door de inzet van eigen interventies. Dit waren de woorden die tot ons werden gericht tijdens de prijsuitreiking.

Visie op bewegen
Bewegingsonderwijs neemt een belangrijke plaats in op de OSB. Leerlingen stimuleren tot verschillende vormen van bewegen staat op de OSB centraal.
Elke leerling heeft het recht op bewegingsonderwijs. Binnen de huidige maatschappelijke situaties waarin er sprake is van bewegingsarmoede onder jongeren, is het belangrijk dat alle leerlingen onderwijs krijgen in bewegen. Daarnaast vindt de OSB het belangrijk dat leerlingen de weg weten te vinden naar een vereniging met of zonder hulp van een vakdocent. In het bewegingsonderwijs op de OSB komen vele takken van sport aan bod. De leerlingen krijgen een breed sport aanbod. Deze sporten worden op verantwoorde pedagogische manier aangeboden. Op deze manier leert een leerling zich breed te ontwikkelen en kan een eventueel talent tot ontdekking komen. Het stimuleren en motiveren van leerlingen om buiten het schoolprogramma te gaan sporten is tevens een van de taken van de docent, waar we veel aandacht besteden middels een naschoolse sport- en bewegingsaanbod (OSB TOPSCORE).
Sommige leerlingen hebben een bewegingsachterstand. De docent heeft de taak dit te kunnen constateren en daardoor te handelen. De docent zal een leerling met bewegingsachterstand en zijn ouders kunnen adviseren wat er aan gedaan kan worden bijvoorbeeld het volgen van Motorische Remedial Teaching (MRT) lessen in samenwerking met Fysio Holland.

Topsporters bieden wij de kans om naast hun school topsport te beoefenen. Wij bieden sportverlof aan voor toernooien of wedstrijden. Helaas voorzien wij niet in structureel verlof voor trainingen.
Een LOOT school zoals het Caland Lyceum doet dit wel.

Missie van de vakgroep bewegingsonderwijs
De tijd dat sport primair als doel gezondheid en voorkomen van overtollig gewicht had is voorbij. Scholen en sportverenigingen staan midden in de maatschappij en er wordt meer gevraagd dan enkel het aanbieden van een sport.
De vakgroep wil de leerlingen kwalitatief goed of beter leren bewegen dan voorheen. Hierdoor richt de vakgroep het onderwijs zo in dat de leerling kennis maakt met de vele onderdelen van sport. Op de OSB wordt sport als doel maar vooral sport als middel gebruikt.
Enkele voorbeelden hiervan zijn het sportief gedrag, goed samenwerken, presenteren, creativiteit en omgaan met materialen, docenten/trainers en medespelers. Het sociale aspect en met name de normen en waarden spelen hierin een belangrijke rol.
De vakgroep bewegingsonderwijs wil leerlingen volop mogelijkheden bieden om actief bezig te zijn.

OSB Topscore
In samenwerking met de gemeente Amsterdam biedt de OSB naschool sportactiviteiten aan.
Leerlingen kunnen zich, tegen een relatief klein bedrag, opgeven voor verschillende sportactiviteiten en volgen deze activiteiten zo’n 15 weken. Met je team speel je regelmatig tegen andere scholen.

Sportklassen
Lo2 (VMBO-TL)
Leerlingen die later iets met sport of leidinggeven willen gaan doen kunnen na het 2de jaar kiezen voor de sportklas. Twee uur in de week vinden er BO lessen plaats en drie uur in de week de LO2 praktische lessen en 2 uur theoretisch sport gerelateerde lessen: de extra lessen, de verdieping die de sportklas bijzonder maakt.
Tijdens het mentoruur worden onderwerpen als roken en alcohol, uithoudingsvermogen, voeding, EHBSO, reanimatie, anatomie, ergonomie en vakspecifieke theorie behandeld. De leerlingen leren zo het nodige extra, ter verduidelijking en ondersteuning van hun praktische bezigheden. Tevens heeft deze klas een speciale survival of wintersport werkweek in Frankrijk, waar ze kennis maken met verschillende sneeuw activiteiten zoals abseilen, skiën en snowboarden.

Bewegen Sport en Maatschappij (HAVO)
Dit vak zorgt voor een goede aansluiting voor verschillende HBO opleidingen zoals ALO, PABO, fysiotherapie, gezondheidszorg, recreatie en toerisme, uniform beroepen en sportmanagement. Naast de bewegingsonderwijs uren op de havo krijgen de leerlingen die kiezen voor BSM 2,5 uur extra bewegingsonderwijs per week. Zowel theoretische als praktisch.
In het programma komen verschillende onderdelen aan bod. De theoretische vakken anatomie, voeding en bewegen en gezondheid geeft de leerling veel verdieping in de sport.
Tijdens de praktijklessen krijgen de leerlingen verschillende sporten aangeboden. Vernieuwingen en verdiepingen van het aanbod waardoor BSM een eigen identiteit behoud. In het programma is organiseren leidinggeven een belangrijk onderdeel. De leerlingen organiseren het basketbaltoernooi voor de eerste klassen, een sportdag op een basisschool en een sportdag voor de examenleerlingen havo

Sportaccommodaties:
Wij maken gebruik van onze eigen 4 gymzalen, 1 judo/danszaal en de sportvelden van het Bijlmersportpark.

Jeugdsportfonds:
Het Jeugdsportfonds is in het leven geroepen om het voor kinderen van minder daadkrachtige ouders mogelijk te maken om toch lid te zijn of te blijven van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds neemt de betaling van de contributie en (een deel van) het kledingpakket voor haar rekening. De OSB bemiddelt en draagt zorg voor de begeleiding van deze leerlingen. Leerlingen komen naar de mentor of de docent bewegingsonderwijs toe met het verzoek om steun, omdat ze graag lid willen worden en of blijven van een sportvereniging. De docent zoekt dan uit of de leerling binnen de doelgroep valt. Wanneer dit het geval is, zorgt de docent/school voor de afwikkeling van het lidmaatschap en een eventuele bijdrage aan bijvoorbeeld kleding en schoeisel. Ook worden de leerlingen gewezen op andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de stadspas en sportcheques.

Vijf vragen over sportiefste school van Nederland

De OSB is voor de tweede keer de sportiefst VO-school van Nederland geworden. De 1e keer was in 2006-2008 en de 2e keer 2014-2016.
Maar waarom verdient de OSB eigenlijk deze titel?
De deelname aan sport bij zowel binnen en buitenschoolse activiteiten is op onze school bovengemiddeld hoog. We vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier bewegen. En we gebruiken de OSB-werkwijze om samen te leren over bewegen en gezondheid. Leerlingen helpen en ondersteunen elkaar tijdens het bewegen.
Naast 2 of 3 keer sport per week, krijgen leerlingen op de OSB elk jaar een eigen sporttoernooi waarvoor zij in de lessen oefenen om deel te kunnen nemen. Daarnaast organiseren we elk jaar een themaweek over gezondheid: Be Smart, Be Fit: The OSB Lifestyle. Ook is de OSB is een Topscore school. Topscore is een project van de gemeente Amsterdam met als doel het stimuleren van sporten onder de jeugd. Topscore valt onder ons ruime OSBbreed programma. En als laatste hebben we ook een aanbod voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben met Motorisch Remedial Teaching (MRT).
Onze gymlessen zijn te onderscheiden van andere scholen, omdat wij naast intensief bewegen veel aandacht besteden aan het sociaal-emotionele proces van de leerling en de groep. Veel sporten worden aangeboden in een didactisch, samenwerkende vorm. Samen naar een doel werken en leren hoe je moet communiceren tijdens dit soort opdrachten. Ook proberen wij leerlingen te prikkelen na te denken over hun voedings- en bewegingspatroon.

Ook in de bovenbouw wordt veel aan sport gedaan. Bij het vmbo is er een sportklas en op havo niveau kun je de richting BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) kiezen.