SE CE rooster

Schooljaar 2018-2019

15 t/m 19 oktober 2018 Toetsweek 1, 3 vmbo
5 t/m 9 november 2018 SE week, 4 vmbo; 4/5 havo; 5/6 vwo
23 november 2018 Herkansing SE 2, 4 vmbo
10 t/m 14 december 2018 Toetsweek 2, 3 vmbo
14 t/m 18 januari 2019 SE week, 4 vmbo; 4/5 havo; 4/5/6 vwo
31 januari 2019 Herkansing SE 3, 4 vmbo
11 t/m 15 februari 2019 Toetsweek 3, 3 vmbo
11 t/m 15 maart 2019 SE week, 4 vmbo; 5 havo; 6 vwo
25 t/m 29 maart 2019 SE herkansingen, 2fase vwo leerlingen; 5 vwo
27 t/m 29 maart 2019 Toetsweek 4, 3 vmbo
28 maart 2019 Herkansing SE 4, 4 vmbo
1 t/m 3 april 2019 SE herkansingen, 5 havo; 6 vwo
1 t/m 19 april 2019 Afname periode CSPE, 4 vmbo basis en kader
7 t/m 22 mei 2019 Afname periode CE tijdvak 1, 4 vmbo; 5 havo; 6 vwo
11 t/m 14 mei 2019 Toetsweek 5, 3 vmbo
23 t/m 29 mei 2019 SE week; 4 havo; 4/5 vwo
12 t/m 14 juni 2019 SE herkansingen; 4 havo; 4/5 vwo
17 t/m 19 juni 2019 Afname periode CE tijdvak 2