schoolwisselaars

Overstap 4 vmbo-tl naar havo?

Leerlingen van 4 vmbo-T die geslaagd zijn with 7 vakken kunnen van hun diploma automatisch doorstromen naar 4 havo, mits er een passend vakkenpakket te kiezen is en er plaats in is in het profiel.
Leerlingen van 4 vmbo-T die examen hebben gedaan in 6 vakken kunnen van hun diploma in aantal gevallen doorstromen naar 4 havo. Er moeten dan voldoen aan de volgende criteria:
– Het gemiddelde van alle CE-resultaten is minimaal 6,8
– De CE-cijfers voor de kernvinkjes zijn zijn 6,5
– Er zijn geen beoordelingen van de kwaliteit tl diploma is dit schooljaar behaald
– Er is geen sprake van geweest van bovengemiddeld verzuim

Inschrijven voor klas 2 t / m 6

Interesse voor een overstap per 1 augustus 2019 voor leerjaar 2 en hoger, kan vanaf 1 april 2019 kenbaar gemaakt door onderstaande formulieren op te sturen van de cursistadministratie:

  • het informatieformulier van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, klik hier om te downloaden
  • het schoolwisselaarsformulier (completed door the school van herkomst)
  • onderwijsontwikkelingsperspectief en / of handelingsplan van uw kind
  • kopieijferlijst schooljaar 2018/2019
  • verzuimoverzicht schooljaar 2018/2019

U wordt uitgenodigd voor een oriëntatiegesprek op het moment dat:

  • we where are in, and
  • alle formulieren volledig invullen hebben ontvangen, en
  • we op basis van de aangeleverde informatie verwachten aan de ondersteuningsvraag van de leerling te staan ​​voldoen.

Er zal uitgebreid worden van een overstap zinvol is en kans van slagen heeft. Natuurlijk wordt bij deze schoolwisseling contact opgenomen met de school van herkomst. Vervolgens zal worden besloten of your kind op onze school geplaatst kan worden.

Wij adviseren u over andere scholen te oriënteren. Ieder jaar weer hebben wij (veel) meer aanmeldingen zij-instroom, dan dat wij plaatsen beschikbaar hebben .

Bovengenoemde formulieren aan:
info@osbijlmer.nl

van

Open Schoolgemeenschap Bijlmer
Tav Directiesecretariaat
Gulden Kruis 5
1103 BE Amsterdam Zuidoost