schoolwisselaars

Overstap 4 vmbo-tl naar havo?

Leerlingen van 4 vmbo-T die geslaagd zijn met 7 vakken kunnen na het behalen van hun diploma automatisch doorstromen naar 4 havo, mits er een passend vakkenpakket te kiezen is en er plaats is in het gekozen profiel.
Leerlingen van 4 vmbo-T die examen hebben gedaan in 6 vakken kunnen na het behalen van hun diploma in bepaalde gevallen doorstromen naar 4 havo. Er moet dan voldaan zijn aan de volgende criteria:
– Het gemiddelde van alle CE-resultaten is minimaal 6,8
– De CE-cijfers voor de kernvakken afzonderlijk zijn minimaal 6,5
– Er is door de leerling niet eerder gedoubleerd en het vmbo-tl diploma is dit schooljaar behaald
– Er is geen sprake geweest van bovengemiddeld verzuim

Inschrijven voor klas 2 t/m 6

Interesse voor een overstap per 1 augustus 2019 voor leerjaar 2 en hoger, kan vanaf 1 april 2019 kenbaar worden gemaakt door onderstaande formulieren op te sturen of af te geven bij de leerlingenadministratie:

– het informatieformulier van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, klik hier om informatieformulier te downloaden
– het schoolwisselaarsformulier (ingevuld door de school van herkomst)
– onderwijsontwikkelingsperspectief en/of handelingsplan van uw kind
– kopie cijferlijst schooljaar 2018/2019
– verzuimoverzicht schooljaar 2018/2019

U wordt uitgenodigd voor een oriƫntatiegesprek op het moment dat:

– wij plek hebben in het leerjaar/niveau waarvoor is aangemeld, en
– wij alle bovengenoemde formulieren volledig ingevuld hebben ontvangen, en
– wij op basis van de aangeleverde informatie verwachten aan de ondersteuningsvraag van de leerling te kunnen voldoen.

Er zal uitgebreid worden onderzocht of een overstap zinvol is en kans van slagen heeft. Natuurlijk wordt bij deze schoolwisseling ook contact opgenomen met de school van herkomst. Vervolgens zal worden besloten of uw kind op onze school geplaatst kan worden.

Wij adviseren u dringend om ook op andere scholen te oriƫnteren. Ieder jaar weer hebben wij (veel) meer aanmeldingen zij-instroom, dan dat wij plaatsen beschikbaar hebben.

Bovengenoemde formulieren verzenden aan:

info@osbijlmer.nl

of

Open Schoolgemeenschap Bijlmer
T.a.v. Directiesecretariaat
Gulden Kruis 5 1103 BE
Amsterdam Zuidoost