schoolwisselaars

Inschrijven voor klas 3 havo/vwo en vwo 4 en 5

Interesse voor een overstap per 1 augustus 2020 voor leerjaar 3 havo/vwo en vwo 4 en 5, kan vanaf 1 april 2020 kenbaar worden gemaakt door onderstaande formulieren op te sturen of af te geven bij de leerlingenadministratie:

  • het informatieformulier van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (download OSB informatieformulier 20-21)
  • het schoolwisselaarsformulier (ingevuld door de school van herkomst)
  • onderwijsontwikkelingsperspectief en/of handelingsplan van uw kind
  • kopie cijferlijst schooljaar 2019/2020
  • verzuimoverzicht schooljaar 2019/2020

U wordt uitgenodigd voor een oriƫntatiegesprek op het moment dat:

  • wij plek hebben in het leerjaar/niveau waarvoor is aangemeld, en
  • wij alle bovengenoemde formulieren volledig ingevuld hebben ontvangen, en
  • wij op basis van de aangeleverde informatie verwachten aan de ondersteuningsvraag van de leerling te kunnen voldoen.

Er zal uitgebreid worden onderzocht of een overstap zinvol is en kans van slagen heeft. Natuurlijk wordt bij deze schoolwisseling ook contact opgenomen met de school van herkomst. Vervolgens zal worden besloten of uw kind op onze school geplaatst kan worden.

Wij adviseren u dringend om ook op andere scholen te oriƫnteren. Ieder jaar weer hebben wij (veel) meer aanmeldingen zij-instroom, dan dat wij plaatsen beschikbaar hebben.

Bovengenoemde formulieren verzenden aan:
info@osbijlmer.nl

of

Open Schoolgemeenschap Bijlmer
T.a.v. Leerlingadministratie
Gulden Kruis 5
1103 BE Amsterdam Zuidoost