schoolwisselaars

Overstap 4 vmbo-tl naar havo?

Leerlingen van 4 vmbo-T die geslaagd zijn met 7 vakken kunnen na het behalen van hun diploma automatisch doorstromen naar 4 havo, mits er een passend vakkenpakket te kiezen is en er plaats is in het gekozen profiel.
Leerlingen van 4 vmbo-T die examen hebben gedaan in 6 vakken kunnen na het behalen van hun diploma in bepaalde gevallen doorstromen naar 4 havo. Er moet dan voldaan zijn aan de volgende criteria:
– Het gemiddelde van alle CE-resultaten is minimaal 6,8
– De CE-cijfers voor de kernvakken afzonderlijk zijn minimaal 6,5
– Er is door de leerling niet eerder gedoubleerd en het vmbo-tl diploma is dit schooljaar behaald
– Er is geen sprake geweest van bovengemiddeld verzuim

Inschrijven voor klas 2 t/m 6

Helaas is de mogelijkheid tot aanmelden voor zij-instroom gesloten.
Hierover bellen en/of mailen heeft geen zin meer.
Wij wensen u succes met het vinden van een andere school.