schoolwisselaars

Overstap 4 vmbo-tl naar havo?
Om in aanmerking te komen voor instroom in havo 4 met een vmbo-tl diploma, moet aan de volgende criteria worden voldaan:
– Het gemiddelde van alle CE-resultaten is minimaal 6,8
– De CE-cijfers voor de kernvakken afzonderlijk zijn minimaal 6,5
– Er is door de leerling niet eerder gedoubleerd en het vmbo-tl diploma is dit schooljaar behaald
– Er is geen sprake geweest van bovengemiddeld verzuim

Inschrijven voor klas 2 t/m 6

AANMELDEN VOOR LEERJAAR 3 EN 4 VMBO-BASIS/KADER/TL EN LEERJAAR 3 HAVO/VWO IS HELAAS NIET MEER MOGELIJK.

Interesse voor een overstap per 1 augustus 2018 voor leerjaar 2 en hoger, kan vanaf 1 april 2018 kenbaar worden gemaakt door onderstaande formulieren op te sturen of af te geven bij de leerlingenadministratie:

• het aanmeldingsformulier van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden
• het schoolwisselaarsformulier (ingevuld door de school van herkomst)
• onderwijsontwikkelingsperspectief en/of handelingsplan van uw kind
• kopie cijferlijst schooljaar 2017/2018
• verzuimoverzicht schooljaar 2017/2018

U wordt uitgenodigd voor een oriëntatiegesprek op het moment dat:

• wij plek hebben in het leerjaar/niveau waarvoor is aangemeld, en
• wij alle bovengenoemde formulieren volledig ingevuld hebben ontvangen, en
• wij op basis van de aangeleverde informatie verwachten aan de ondersteuningsvraag van de leerling te kunnen voldoen.

Er zal uitgebreid worden onderzocht of een overstap zinvol is en kans van slagen heeft. Natuurlijk wordt bij deze schoolwisseling ook contact opgenomen met de school van herkomst. Vervolgens zal worden besloten of uw kind op onze school geplaatst kan worden.

Wij adviseren u dringend om ook op andere scholen te oriënteren. Ieder jaar weer hebben wij (veel) meer aanmeldingen zij-instroom, dan dat wij plaatsen beschikbaar hebben.

Bovengenoemde formulieren verzenden aan:
info@openschoolgemeenschapbijlmer.nl

of

Open Schoolgemeenschap Bijlmer
T.a.v. Leerlingadministratie
Gulden Kruis 5
1103 BE Amsterdam Zuidoost