raad van toezicht

In 2011 is besloten tot de verzelfstandiging van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. De school is per 1 augustus van dat jaar een zelfstandige school voor openbaar onderwijs geworden met een Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht zijn:

Henk Elffers
Walter Groenen
Tamar Hagbi
Farid Lahri
Artie Ramsodit
Monique Volman
Simone Walvisch (voorzitter)

Voor contact met de Raad van Toezicht kunt u zich wenden tot Simone Walvisch, p/a Gulden Kruis 5, 1103 BE Amsterdam.