ouderplatform

Wij hechten op de OSB veel waarde aan de betrokkenheid van ouders bij de schoolcarrière van hun kinderen. Kinderen ontwikkelen zich het beste als hun ouders en de school onderling elkaars regels en idealen respecteren en op elkaar afstemmen. Net als leerlingen kennen ook hun ouders de school. Ze hebben samen met hun kinderen persoonlijk contact met de mentor op ouderavonden en tijdens oudergesprekken.

In het ouderplatform zijn ouders uit de verschillende deelscholen en leerjaren actief. Deze groep ouders overlegt regelmatig met de directie over het reilen en zeilen van de OSB. In het ouderplatform overleg wordt gesproken over onderwerpen als hoe we samen kunnen werken om het verzuim terug te dringen, het mobieltjesbeleid, hoe ouders de nieuwe vorm van rapporten ervaren en ook over hoe we de heterogene onderbouw kunnen versterken.

Voor de directie is dit contact met ouders belangrijk. Ook ouders vinden het prettig om op deze manier verbonden te zijn met de school en mee te denken over het geheel: over de school als ‘de leefgemeenschap van hun kinderen’. De directie kan b.v. het mobieltjesbeleid bespreken en ouders geven aan hoe de communicatie beter kan. Zo laten we bijv. sommige brieven door ouders ondertekenen, omdat ouders vaak het idee krijgen dat ‘hun kinderen hen nooit wat vertellen!’.

Deze overleggen met de directie zijn openbaar en u kunt een overleg bijwonen.

Daarnaast organiseert het ouderplatform OSB-oudercafé ’s en een druk bezochte thema-ouderavond over verschillende onderwerpen, zoals ‘praten met pubers’, ‘het puberbrein’ en ‘sociale media’.

* De data en tijdstippen van de overleggen en bijeenkomsten voor schooljaar 2020-2021 zullen binnenkort op deze pagina gepubliceerd worden.*

Mocht u interesse hebben in het OSB ouderplatform, neemt u dan contact met ons op via ons e-mailadres : ouderplatform@osbijlmer.nl

Met een vriendelijke groet,
de OSB Platform ouders.

Het ouderplatform bestaat momenteel uit:
Marcel Scherrenberg, voorzitter
Peggy Lew, secretaris
Cherida Adamah
Ching-ling Hsiao
Leila Azzam