ouderplatform

Wij hechten op de OSB veel waarde aan de betrokkenheid van ouders bij de schoolcarrière van hun kinderen. Kinderen ontwikkelen zich het beste als hun ouders en de school onderling elkaars regels en idealen respecteren en op elkaar afstemmen.  Net als leerlingen kennen ook hun ouders de school. Ze hebben samen met hun kinderen persoonlijk contact met de mentor op ouderavonden en tijdens oudergesprekken.

In het ouderplatform zijn ouders uit de verschillende deelscholen en leerjaren actief. Deze groep ouders overlegt regelmatig met de directie – 6 keer paar jaar – over het reilen en zeilen van de OSB. In het ouderplatform overleg wordt gesproken over onderwerpen als hoe we samen kunnen werken om het verzuim terug te dringen, het  mobieltjesbeleid,  hoe ouders de nieuwe vorm van rapporten ervaren en ook over hoe we de heterogene onderbouw kunnen versterken.

Voor de directie is dit contact met ouders belangrijk. Ook ouders vinden het prettig om op deze manier verbonden te zijn met de school en mee te denken over het geheel: over de school als ‘de leefgemeenschap van hun kinderen’. De directie kan b.v. het mobieltjesbeleid bespreken en ouders geven aan hoe de communicatie beter kan. Zo laten we bijv. sommige brieven door ouders ondertekenen, omdat ouders vaak het idee krijgen dat ‘hun kinderen hen nooit wat vertellen!’.

Deze overleggen zijn openbaar en u kunt een overleg bijwonen. Zij zijn op dinsdagen (om de 6-8 weken) vanaf 18:00 en duren tot 20:00. Heeft u interesse om een overleg bij te wonen, laat ons dat dan ajb per email weten, dan informeren wij u over de eerstkomende mogelijkheid. De data voor 2019 – 2020 zijn 17 september, 19 november, 17 maart, 9 juni.

Daarnaast organiseert het ouderplatform ieder jaar een druk bezochte thema ouderavond over verschillende onderwerpen, zoals ‘praten met pubers’, ‘het puberbrein’ en ‘sociale media’. Deze vindt plaats op maandag 20 januari.

Een belangrijke taak van ouders is ook om ouders van nieuwe leerlingen te informeren op open dagen en avonden: zij kunnen andere ouders immers het beste vertellen hoe het op onze school toegaat.

Het ouderplatform van de OSB nodigt u van harte uit voor de OSB-oudercafés die 2 keer per schooljaar georganiseerd worden. De data voor 2019-2020 zijn woensdag 16 oktober en donderdag 14 mei, aanvang 19.00 uur.

Het oudercafé is bedoeld voor ouders om met elkaar op een ontspannen manier te spreken over zaken die ons als ouders bezighouden. Dat kunnen allerlei onderwerpen zijn. Voor het eerst café dit schooljaar is het thema ‘vrijheid versus veiligheid’.

Mocht u interesse hebben in het OSB ouderplatform, neemt u dan contact met ons op via ons e-mailadres :  ouderplatform@osbijlmer.nl

Met een vriendelijke groet,
de OSB Platform ouders.

Het ouderplatform bestaat momenteel uit:
Marcel Scherrenberg, voorzitter
Hugo Eenhoorn, secretaris
Cherida Adamah
Ching-ling Hsiao
Joyce Nartey
Reshma Nanhekhan
Peggy Lew