ouderplatform

Wij hechten op de OSB veel waarde aan de betrokkenheid van ouders bij de schoolcarrière van hun kinderen. Kinderen ontwikkelen zich het beste als hun ouders en de school onderling elkaars regels en idealen respecteren en op elkaar afstemmen.  Net als leerlingen kennen ook hun ouders de school. Ze hebben samen met hun kinderen persoonlijk contact met de mentor op ouderavonden en tijdens oudergesprekken.

In het ouderplatform zijn ouders uit de verschillende deelscholen en leerjaren actief. Deze groep ouders overlegt regelmatig met de directie – 6 keer paar jaar – over het reilen en zeilen van de OSB. In het ouderplatform overleg wordt gesproken over onderwerpen als hoe we samen kunnen werken om het verzuim terug te dringen, het  mobieltjesbeleid,  hoe ouders de nieuwe vorm van rapporten ervaren en ook over hoe we de heterogene onderbouw kunnen versterken.

Voor de directie is dit contact met ouders belangrijk. Ook ouders vinden het prettig om op deze manier verbonden te zijn met de school en mee te denken over het geheel: over de school als ‘de leefgemeenschap van hun kinderen’. De directie kan b.v. het mobieltjesbeleid bespreken en ouders geven aan hoe de communicatie beter kan. Zo laten we bijv. sommige brieven door ouders ondertekenen, omdat ouders vaak het idee krijgen dat ‘hun kinderen hen nooit wat vertellen!’.

Deze overleggen zijn openbaar en u kunt een overleg bijwonen. Zij zijn op dinsdagen (om de 6-8 weken) vanaf 18:00 en duren tot 20:00. Heeft u interesse om een overleg bij te wonen, laat ons dat dan ajb per email weten, dan informeren wij u over de eerstkomende mogelijkheid. De data voor 2018-2019 zijn 18 september, 27 november, 19 maart, 11 juni.

Daarnaast organiseert het ouderplatform ieder jaar een druk bezochte thema ouderavond over verschillende onderwerpen, zoals ‘praten met pubers’, ‘het puberbrein’ en ‘sociale media’. Deze vindt plaats op donderdag 17 januari.

Een belangrijke taak van ouders is ook om ouders van nieuwe leerlingen te informeren op open dagen en avonden: zij kunnen andere ouders immers het beste vertellen hoe het op onze school toegaat.

Het ouderplatform van de OSB nodigt u van harte uit voor de OSB-oudercafés die 2 keer per schooljaar georganiseerd worden. De data voor 2018-2019 zijn dinsdag 16 oktober en donderdag 13 juni, aanvang 19.00 uur.

Het oudercafé is bedoeld voor ouders om met elkaar op een ontspannen manier te spreken over zaken die ons als ouders bezighouden. Dat kunnen allerlei onderwerpen zijn. Voor het laatste café hebben we twee onderwerpen gekozen; – help! wat moet ik doen met mijn puber – Hoeveel zakgeld geef ik mijn kind?

Bericht van het ouderplatform:

Beste OSB ouder,

In de jaarkalender staat dat de OSB platform ouders op DO 23 mei een oudercafé zullen organiseren, maar helaas moeten we met deze datum gaan schuiven. Wij willen het oudercafé doorgang laten vinden op donderdag 13 juni a.s. Dit is slechts een vooraankondiging en meer informatie zal nog volgen begin juni. Voor meer informatie over het OSB ouderplatform en de oudercafe’s zie https://www.openschoolgemeenschapbijlmer.nl/ouderplatform/

Alvast een tip van de sluier voor 13 juni: wij willen het oudercafé graag wijden aan de grote vakantie, wat wordt er allemaal in en om de Bijlmer georganiseerd, vooral voor de kleinere portemonnee? Wat hebben aanwezige ouders voor plannen en ideeën om hun kinderen van de schermen af te houden in de vakantie? De platformouders gaan hard op zoek naar voorbeelden van leuke en betaalbare activiteiten, maar wij zullen zeker niet alles vinden, dus alle inbreng is meer dan welkom!

En mocht u interesse hebben in het OSB ouderplatform: wij zijn (nog steeds) naarstig op zoek naar nieuwe ouders! Wij zijn nu met 7, maar 5 ouders erbij zou echt fantastisch zijn. Per jaar zal het maximaal zo’n 40 uur kosten in totaal.

Met een vriendelijke groet,
de OSB Platform ouders.

Mail ouderplatform: ouderplatform@osbijlmer.nl

Het ouderplatform bestaat momenteel uit:
Marcel Scherrenberg, voorzitter
Hugo Eenhoorn, secretaris
Cherida Adamah
Ching-ling Hsiao
Judy van Loon
Joyce Nartey
Annemiek Stam

Voor ouders die belangstelling hebben om lid te worden van het Ouderplatform, mail naar hugo.eenhoorn@zonnet.nl

Klik hier voor de terugblik op het oudercafé van donderdag 18 mei 2017.

Klik hier voor de terugblik op het oudercafé van woensdag 9 november 2016.

 

Het ouderplatform