Onze school is gezond

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald(bewegen). Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat voeding. We gaan volgend schooljaar veel aandacht besteden aan het gezonder maken van onze kantine zodat we ook dat vignet gaan binnen slepen!

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Klik hier wanneer u meer wilt over (het vignet) Gezonde School.