onderbouw

‘Waardering voor jonge dichters, musici en sporters.’

Op OSB zitten leerlingen met een vwo-, havo- en vmbo-advies de eerste twee jaar samen in de klas. Door samen leren worden zij leuke, zelfstandige en sociale mensen. Zij ervaren verschillen in talent, karakter en culturele achtergrond, accepteren en respecteren die.

Gemengde klassen
In gemengde klassen werk je op niveau en met alle niveaus samen. Leerlingen krijgen vanaf dag één lessen en opdrachten op het niveau dat de basisschool adviseerde. Om vwo-ers meer uit te dagen is in 2016 een extra lesprogramma op vwo-niveau gestart. Dat doen we in tafelgroepen binnen de klas met vwo-, havo- en vmbo-leerlingen samen. Uitgangspunt is dat alle leerlingen in onze gemengde onderbouw onderwijs op maat krijgen.
De keuze voor vwo, havo of vmbo maken zij einde klas 2. Kinderen krijgen zo meer tijd om zich te ontwikkelen en in deze twee jaar laten zien welk niveau zij aankunnen.

Structuur
Samen werken en samen leren gaat op de OSB in een duidelijke structuur. Instructies, presentaties en klassengesprekken zijn in een kring, zelfstandig werken gaat in tafelgroepjes.

Beoordelen=begeleiden
OSB werkt in de onderbouw niet cijfers maar met letters. Niet omdat cijfers taboe zijn, maar omdat we de ontwikkeling van kinderen niet in cijfers (achter de komma) willen en kunnen vastleggen. Dat geldt voor de afzonderlijke vakken en voor de ontwikkeling van de leerling als geheel. Rapporten geven vooral aan of een leerling goed op zijn/haar niveau werkt, onder of boven dat niveau. De een kan op een hoger niveau werken voor een of meer vakken, de ander moet een tandje bijzetten om op niveau te kunnen blijven. Rapporten geven ook aan of leerlingen meedoen in de groep, samenwerken en een positieve leerhouding ontwikkelen. Zij krijgen op hun rapport complimenten, waarschuwingen en concrete aanwijzingen.

De mentor is de spil van deze begeleiding en beoordeling. Hij/zij houdt de totale ontwikkeling van leerlingen uit de mentorklas in de gaten, combineert de leerprestaties, de werk- en sociale houding in de verschillende vakken en bespreekt die met de leerling en zijn/haar ouders. Het gaat ons de eerste twee jaar om de ontwikkeling van een leerling in zijn geheel.