mentoraat

‘Bij mijn mentor kan ik altijd terecht.’

Kinderen leren het best als er een goede sfeer in de klas is, waardoor zij zich prettig voelen. De OSB besteedt in de klas veel aandacht aan kennismaking met elkaar. Met anti-pestprogramma’s en een programma voor de Vreedzame school zorgen we voor een veilige omgeving. Mentoren spelen hierbij een grote rol. Zij hebben intensief contact met leerlingen en bouwen zo een (h)echte relatie op. Zij blijven twee tot drie jaar bij dezelfde klas.
Mentoren praten op de OSB met leerlingen over hoe het gaat op school en eventuele problemen. Met oudergesprekken en ouderavonden betrekken zij ouders bij de ontwikkeling van kinderen. Met docenten bespreken mentoren hoe leerlingen uit hun klas ervoor staan en welke extra hulp zij eventueel nodig hebben.