Kerstactie voor de Voedselbank

De periode voor kerst is een tijd “waarin de mensen meer tot elkaar toetreden, een mens zijn voor een ander en de ander als zodanig ook weer meer zo willen zien”. Met deze gedachte heeft oud-collega Werner de Haan jaren terug de jaarlijkse kerstactie voor de Voedselbank (Zuidoost) gestart. Het verdelingsvraagstuk, de ongelijkheid, het ging hem zeer aan het hart. In de geest van zijn gedachtengoed, die ook zo past bij de OSB, zetten wij de actie voort en inmiddels is dit een mooie traditie geworden.

Hoe rijk ons land ook is, nog steeds is er een zeer grote groep mensen (ouderen, gezinnen, alleenstaanden) die een beroep moet doen op de Voedselbank. De Voedselbank wil graag zo ruim mogelijk in die behoefte voorzien.

Het gaat in eerste instantie om basisbehoeften: levensmiddelen zoals rijst, brood, suiker, meel en conserven, maar ook goederen zoals zeep, tandpasta, chocolade en dergelijke zijn zeer welkom. Dit jaar denken wij extra aan groente en fruit in blik of pak. Dit is immers de gezondere variant van lang houdbare levensmiddelen. Maar ook andere giften in goede staat zijn zeer welkom. Zo brachten de afgelopen jaren mensen ook hun kerstpakketten naar de OSB.

De giften die we inzamelen leveren een grote, zeer noodzakelijke bijdrage aan de Voedselbank. De Voedselbank is dan ook enorm blij met deze jaarlijkse ondersteuning vanuit de OSB.

Vanaf dinsdag 10 december staan er in de lokalen op de OSB dozen waarin de meegebrachte levensmiddelen en andere goederen gedeponeerd kunnen worden. Dit kan tot donderdagmiddag 19 december, waarna de Voedselbank de dozen komt ophalen.

Wij hopen dat u deze actie ook dit jaar, even ruimhartig als in vorige jaren, wilt ondersteunen door uw bijdragen aan uw kinderen mee te geven. Hopelijk kunnen we dan ook dit jaar weer een enorme stapel dozen met goed bruikbare levensmiddelen en andere goederen meegeven aan de Voedselbank.

Met dank alvast voor uw bijdrage, wensen wij u:
Prettige Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2020!