heterogene onderbouw

‘Je kiest je vrienden met je hart, niet omdat ze goed zijn in wiskunde’

Op de OSB gunnen we kinderen een wat langere periode om te laten zien wat ze werkelijk kunnen en we laten kinderen samen leren. Daarom zitten kinderen met uiteenlopende basisschooladviezen tijdens de eerste twee schooljaren door en bij elkaar in één klas.

Zo geven we iedereen de tijd hun talenten te leren kennen en zodoende een betere beslissing te nemen over hun toekomst. Bovendien krijgen kinderen de kans om twee jaar van elkaar te leren, waardoor ze tot betere resultaten komen. Zo kan het gebeuren dat kinderen die met een vmbo advies binnenkomen, de OSB verlaten met een vwo diploma.

Leerlingen werken op de OSB op hun eigen niveau en we stimuleren hen maximaal te presteren.

Iedereen wint bij de ontmoeting tussen allerlei soorten kinderen met verschillende talenten, karakters en culturele achtergronden. In onze klassen staan de verschillen voorop en ontstaat niet gemakkelijk een groepsnorm. Doordat wij ook nadruk leggen op de praktische en kunstzinnige talenten van individuele kinderen, zien ze juist wat er te koop is in de wereld. Kinderen zien hoe anderen problemen aanpakken, en leren daarvan.

De ontmoeting van verschillen is bovendien belangrijk, omdat daar leukere en socialere mensen van komen. Als je mensen wilt klaarstomen voor een rol in de samenleving, moet je ze op school al leren deel te zijn van een gemeenschap: onze leerlingen leren verschillen zien, accepteren en respecteren.

En dat merk je ook in de gangen van de school, want dit is geen ‘typische saaie school’, zeggen de leerlingen, ‘het is hier gezellig’, zeggen anderen. Tijdens de presentatie van het creatieve naschoolse OSB-breed worden jonge dichters en streetdancers met evenveel respect en plezier in de overvolle theaterzaal toegejuicht. Ook een journalist van de Groene Amsterdammer viel dit al eens op.