havo

Havoleerlingen leren door te doen. Met een breed lesaanbod, eigen lesmethoden en opdrachten sluiten wij in havo-klassen aan bij deze leerstijl. De lessen zijn gestructureerd en bieden houvast. Voor het maken van het (verplichte) profielwerkstuk gelden duidelijke richtlijnen voor aanpak en inhoud.


Havoleerlingen zijn gericht op elkaar. Ons ‘samenwerkend leren’ sluit daarop aan. We motiveren havisten met samenwerkingsopdrachten die dicht bij hun leefwereld liggen. Zij voeren een praktische opdracht rond ‘leefomgeving’ uit. Daarbij gaan de leerlingen met gegeven onderzoeksvragen op onderzoek uit in twee verschillende Amsterdamse buurten en vergelijken die met elkaar.


Profiel
In klas 3 kiezen leerlingen voor een profiel: Economie en Maatschappij, Cultuur en Maatschappij, Bewegen, sport en maatschappij, Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid. Vanaf het vierde leerjaar zitten zij in een mentorklas én in een profielgroep. Gemeenschappelijke vakken als Nederlands en Engels worden gegeven in de mentorgroep, vakken van het gekozen profiel in de profielgroep. Op de OSB kunnen leerlingen als extra vak informatica, een tweede moderne vreemde taal, drama, biologie of economie kiezen, afhankelijk van hun profiel.


Toeleiding naar het HBO
Na klas 3 volgen zij een tweejarige route richting schoolexamens, die starten in klas 4. Dan is al snel een examengerichte houding noodzakelijk. De leerlingen oefenen de examens met hulp van technieken als Remind!, zie www.remindlearning.nl. Ook leren ze hoe zij zichzelf kunnen motiveren voor de schoolexamens.
Hun loopbaanontwikkelingstraject is gericht op een vervolgstudie op een hbo-opleiding. Havisten lopen in klas 4 een stage die past bij hun interesses en profiel.


Met het programma Fast Lane English kunnen havisten een Cambridge-certificaat halen, dat toegang biedt tot Engelstalige opleidingen wereldwijd.