havo en vwo

Onze havo- en vwo-leerlingen leren om zelfstandig te werken. We bouwen verder op de vaardigheden die leerlingen in de in de onderbouw hebben geleerd, zoals samenwerken, onderzoeken, creatief werken en initiatief nemen. Het in de onderbouw gestarte FLE (Fast Lane English) loopt door.
Tijdens het derde leerjaar zitten leerlingen van de havo en vwo nog bij elkaar zodat ze nog de kans hebben om door te groeien. In dit leerjaar wordt een breed vakkenpakket aangeboden, zodat de leerlingen zich goed kunnen oriënteren op de keuze voor havo of vwo. In de loop van dit derde jaar kiest de leerling voor één van de profielen in de Tweede Fase op havo of vwo niveau:

– Economie en Maatschappij (EM)
– Cultuur en Maatschappij (CM)
– Natuur en Techniek (NT)
– Natuur en Gezondheid (NG)

Vanaf het vierde leerjaar maken de leerlingen in de havo en in het vwo deel uit van verschillende mentorgroepen en van een profielgroep. Zowel op de havo als op het vwo volgen leerlingen gemeenschappelijke vakken met de mentorgroep en profielvakken met hun profielgroep.

Bij elk profiel horen een aantal vaste vakken. Op de OSB kunnen leerlingen kiezen voor een aantal extra vakken, zoals drama of een tweede moderne vreemde taal bij het CM-profiel en bij het EM-profiel informatica of een tweede moderne vreemde taal. Bij het havo NG-profiel kan bijvoorbeeld economie gekozen worden en bij het vwo-NG-profiel natuurkunde. Bij havo en vwo kan in het NT- profiel een keuze gemaakt worden voor biologie.
Zowel bij havo als vwo kan bij drie van de vier profielen informatica gekozen worden, een belangrijk vak voor de toekomst.

Tweefasen-vwo
Op de OSB is het vwo ingericht volgens het tweefasen-model: een leerroute met een vwo-kernprogramma waar het havo-programma is ingebouwd. Goed presterende havo-leerlingen krijgen op een verantwoorde manier de kans om een vwo-diploma te halen. En voor excellente VWO’ers ontstaat er juist ruimte in het programma voor meer verdieping en verbreding.

Landelijk gezien komt er steeds meer aandacht voor Tweefasen-vwo. Zo heeft onderwijsadviesbureau B&T, in samenwerking met de OSB, een artikel gepubliceerd waarin uitgelegd wordt wat het inhoudt en welke voordelen het biedt. Van harte aanbevolen om te lezen als u/je wilt weten wat dit voor ons VWO betekent.
Klik hier voor het artikel.

Pre-University College
De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft voor vwo-leerlingen die meer uitdaging zoeken het Pre-University College geïnitieerd. Dit Pre-University College is een samenwerkingsverband tussen de VU en scholen in het voortgezet onderwijs in de regio Amsterdam. De OSB is lid van dit samenwerkingsverband.

Masterclasses
Om de leerlingen een optimaal aansluitend en tegelijk verrijkend programma te kunnen bieden, hebben wij een aanbod van masterclasses ontwikkeld over zeer diverse onderwerpen. Deze masterclasses zijn inhoudelijk voorbereid door ontwikkelteams, bestaande uit docenten vanuit het voorgezet onderwijs en de VU. De OSB leerlingen die de masterclasses zullen volgen, worden begeleid door een team van docenten van de VU en de OSB.

Contact
De OSB-coördinator coördineert de bijdragen van de docenten in de verschillende teams en de werving van de leerlingen die mee gaan doen met de masterclasses. Op de OSB vinden wij tijdige oriëntatie op studie en kennis maken met de wetenschappelijke wereld essentieel. Daarom investeren wij in het Pre-University College met docenten en leerlingen.