gewichtige omstandigheden

Uitsluitend de onderstaande gebeurtenissen worden aangemerkt als gewichtige omstandigheid:

• het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover deze niet buiten de lesuren kan geschieden;
• voor verhuizing (max. 1 dag);
• voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad (max. 2 dagen in Nederland, max. 5 dagen in het buitenland; één van
de verlofdagen moet op de dag van de ceremonie vallen);
• bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad zonder kans op herstel (max. 5 dagen);
• bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (max. 4 dagen), van bloed en- of aanverwanten in de 2e (max. 2 dagen), van bloed- of aanverwanten in de 3e en 4e graad (max. 1 dag);
• Bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders (max. 1 dag).

Klik voor verdere richtlijnen en het aanvraagformulier hier. Het is van belang dat u bewijsstukken toevoegt! U kunt de aanvraag mailen aan verlof@osbijlmer.nl.