examens

Beste examenkandidaten en ouders,

Je bent aangekomen op de bladzijde Examens van de OSB website.

Via deze bladzijde kun je alles vinden aan afspraken, regels, toetsen en programma’s waar je bij de examens mee te maken hebt.

Zo vind je hier het examenreglement.
Hierin staat welke regels en afspraken er gelden voor de examens.
Hoe de gang van zaken is bij schoolexamens, welke regels en afspraken er gelden en welke uitzonderingen er zijn.
In dit deel vind je ook informatie over de Centrale Examens.
Bij de slaag/zakregeling lees je alles over de verplichte rekentoets en de verzwaring van de exameneisen.

Lijst met gedragsregels
Hierin staat duidelijk wat er van je verwacht wordt en welke  hulpmiddelen je bij je examens mag gebruiken.

Het overzicht van Programma van Toetsing en Afsluiting. (PTA)
Hierin staat onder andere in welke periode per vak wat je moet doen. Het volledige PTA is te vinden in Magister onder ELO > Studiewijzers

Lees het geheel goed door, vraag aan je mentor en/of vakdocent als er iets onduidelijk is.

Een datumoverzicht van de schoolexamens in je voor-examenjaar en je eindexamenjaar ontvang je aan het begin van elk schooljaar van je mentor. Voor de ouders is dit terug te vinden op de jaarkalender die aan het  begin van  dit school jaar is ontvangen.

Wie nog extra informatie wil over de Centrale Examens kan daarvoor www.examenblad .nl raadplegen. Hierin worden alle officiële regelingen gepubliceerd, maar ook de examenstof voor alle vakken, alsmede oude examens en uitwerkingen.

Mochten er, ondanks alle goede zorgen bij het opstellen van deze informatie, toch nog fouten ingeslopen zijn, dan worden leerlingen en ouders hierover geïnformeerd.
Eventuele errata worden via deze pagina gepubliceerd.

Alle medewerkers van de OSB wensen je veel succes,
Maryse Knook
Voorzitter Examencommissie