examens

Beste examenkandidaten, ouder(s)/verzorger(s),

Je bent aangekomen op de bladzijde Examens van de OSB website.
Op deze bladzijde staat kort omschreven met welke afspraken, regels, eisen, toetsen en programma’s je bij de examens (Schoolexamens en Centrale examens) mee te maken hebt en waar je informatie vindt.
De complete informatie is te vinden in Magister onder ELO > Studiewijzers.

Verklaringen afkortingen:
CE = Centraal Examen; dit kan schriftelijk of digitaal afgenomen worden.
CPE = Centraal Praktisch Examen; dit is het praktijkdeel bij de kunstzinnige vakken
CSPE = Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen; dit zijn de examens voor de praktische vakken
SE = School Examen

Veel zakelijke informatie staat in het examenreglement. Zie Magister onder ELO > Studiewijzers > PTA [studie].
Hierin vind je de volgende informatie:
– Geldende regels en afspraken voor de examens.
– De gang van zaken is bij (school-)examens: welke uitzonderingen er zijn, welke hulpmiddelen mag je gebruiken en waar kan je met vragen/klachten terecht.
– De slaag/zakregeling. Hierin staan de eisen beschreven waaraan je moet voldoen om een diploma te halen.
– Een lijst met gedragsregels. Hierin staat wat er van je verwacht wordt tijdens de examens.
– Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin staat voor ieder vak, voor ieder niveau, voor elke jaarlaag omschreven wat de weging is. Verder vind je omschreven of je b.v. een toets of een werkstuk moet maken en of een toets wel of niet herkansbaar is.

Magister

Alle informatie staat in Magister onder ELO > Studiewijzers.
Je vindt daar alle informatie die voor jou van toepassing is.
Zowel jij als je ouders/ verzorgers hebben middels een wachtwoord toegang tot Magister.
Het examenreglement vind je onder de inleiding, het PTA vind je per vak.
Lees het geheel goed door, vraag aan je mentor en/of vakdocent wanneer iets onduidelijk is.
In Magister vind je gedurende je examenperiode (de laatste twee schooljaren) ook je cijfers.

Een overzicht van de examenplanning ontvang je aan het begin van elk schooljaar van je mentor.
Voor de ouders is dit terug te vinden in de jaarkalender die aan het begin van dit school jaar is ontvangen en in de jaarkalender op de website.
Wie nog extra informatie wil over de Centrale Examens kan daarvoor www.examenblad.nl raadplegen. Hierin worden alle officiële regelingen, alsmede de examenstof voor alle vakken gepubliceerd..
Op deze website vind je ook oude examens en uitwerkingen waarmee je kunt oefenen.
Voor de eindexamenkandidaten is er de website mijneindexamen.nl.

Mochten er, ondanks alle goede zorgen bij het opstellen van deze informatie, toch nog fouten ingeslopen zijn, dan worden betrokken leerlingen en ouders hierover geïnformeerd.
Eventuele errata worden via Magister gepubliceerd.

Alle medewerkers van de OSB wensen je veel succes,
Maryse Knook
Voorzitter Examencommissie