examens

Beste examenkandidaten en ouders,

Je bent aangekomen op de bladzijde Examens van de OSB website.

Via deze bladzijde kun je alles vinden aan afspraken, regels, toetsen en programma’s waar je bij de examens mee te maken hebt.

Zo vind je hier het examenreglement.
Hierin staat welke regels en afspraken er gelden voor de examens.
Hoe de gang van zaken is bij schoolexamens, welke regels en afspraken er gelden en welke uitzonderingen er zijn.
In dit deel vind je ook informatie over de Centrale Examens.
Bij de slaag/zakregeling lees je alles over de verplichte rekentoets en de verzwaring van de exameneisen.

Lijst met gedragsregels
Hierin staat duidelijk wat er van je verwacht wordt en welke  hulpmiddelen je bij je examens mag gebruiken.

Het Programma van Toetsing en Afsluiting. (PTA)
Dit bevat een beschrijving van de schoolexamens.
Voor ieder vak waarin je examen gaat doen is precies aangegeven wat je in welke periode moet leren, maken en doen.
Per vak kun je opzoeken of er sprake is van toetsen, praktische opdrachten en/of handelingsdelen.

Lees het geheel goed door, vraag aan je mentor en/of vakdocent als er iets onduidelijk is.

Een datumoverzicht van de schoolexamens in je voor-examenjaar en je eindexamenjaar ontvang je aan het begin van elk schooljaar van je mentor. Voor de ouders is dit terug te vinden op de jaarkalender die aan het  begin van  dit school jaar is ontvangen.

Wie nog extra informatie wil over de Central Examens kan daarvoor www.examenblad .nl raadplegen. Hierin worden alle officiële regelingen gepubliceerd, maar ook de examenstof voor alle vakken, alsmede oude examens en uitwerkingen.

Mochten er, ondanks alle goede zorgen bij het opstellen van deze informatie, toch nog fouten ingeslopen zijn, dan worden leerlingen en ouders hierover geïnformeerd.
Eventuele errata worden via deze pagina gepubliceerd.

Alle medewerkers van de OSB wensen je veel succes,
Saskia Grotenhuis
Voorzitter Examencommissie


Om de juiste informatie te vinden moet je hieronder eerst kiezen in welk jaar je examen gaat doen: