directie

Maryse Knook (directeur-bestuurder)

De schoolleiding bestaat daarnaast uit zeven deelschoolleiders.

Onderbouw
Katja van der Wal (A-deelschool), Ineke Groot (B-deelschool), Esther Touw (C-deelschool)

Bovenbouw vmbo
Linda van Vuuren (D-deelschool) en Elizabeth Verhoog (E-deelschool)

Bovenbouw havo en vwo
Martine Teertstra en Jannes Visser (F-deelschool)