deelschool

Kleinschalige indeling in deelscholen

Om leerlingen de persoonlijke aandacht te kunnen geven diezij verdienen, heeft onze school een bijzondere indeling in zes kleinschalige deelscholen. Elke deelschool telt circa acht tot tien klassen en heeft een vaste plek in het gebouw. Leerlingen hebben in deze aparte scholen een aantal jaar vaste lokalen, een vast docententeam en dezelfde leerlingen om zich heen. Dat geeft elke leerling een vertrouwde plek.

Een groot voordeel is dat binnen deze deelscholen docenten en mentoren veel en gemakkelijk kunnen samenwerken. Zij geven zoveel mogelijk les aan de klassen van hun eigen deelschool en overleggen met elkaar over de voortgang van de leerlingen. De mentor speelt hier een belangrijke rol. Alle klassen hebben op de OSB een mentor die zij bijna elke dag zien en bij wie zij altijd met vragen terecht kunnen.

Met deze veilige en kleinschalige leeromgeving, wordt de overstap van de basisschool naar de nieuwe OSB niet zo groot. Bij de start van het eerste leerjaar geeft de mentor bovendien een serie kennismakingslessen om de leerlingen de school, elkaar en de werkwijze van de OSB te leren kennen.

Op de OSB zitten leerlingen in deze deelscholen de eerste twee jaar met alle niveaus bij elkaar, zittenblijven kan dan niet. Daarna stromen leerlingen door naar de deelscholen met een tweejarige bovenbouw voor VMBO, een driejarige bovenbouw voor HAVO en een vierjarige bovenbouw voor VWO. In de derde klas zitten leerlingen van havo en vwo nog bij elkaar.