De OSB is gesloten op 6 november

Bonden hebben een oproep gedaan om op 6 november te staken en scholen te sluiten. Normaal gesproken zijn wij heel voorzichtig en terughoudend bij dit soort oproepen omdat onderwijs voor onze leerlingen onze eerste verantwoordelijkheid is. De situatie in met name het primair onderwijs in Zuidoost is schrijnend vanwege het lerarentekort. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit in zowel primair als voortgezet onderwijs. Ook het lerarentekort wordt bij ons steeds voelbaarder en legt extra druk op collega’s. Investeren in onderwijs is investeren in een goed functionerende maatschappij. Met de sluiting van de OSB willen we het signaal afgeven dat we samen met het primair onderwijs op de bres staan voor de toekomst van onze huidige en toekomstige leerlingen. Deze dag zullen wij als school stilstaan bij het bieden van kwaliteit en kansen aan leerlingen.