De halve onderbouw in concert voor onze burgemeester!

Er komen weer heel veel contrabassen, violen, dwarsfluiten, trompetten, trombones, cello’s en slagwerk bij elkaar.
Woensdag 14 juni (blok 6) wordt de hele vloer van de theaterzaal weer bezaaid met leerlingen van zes 2e klassen 2A2, 2A4, 2B2, 2B4, 2C2, 2C4 en
donderdag 15 juni (blok 6) met de leerlingen uit 1A3, 1A5, 1B2, 1B4, 1C2, 1C3 EN 1C4!

De Muziekschool Zuidoost (MZO), de muziekvakgroep van de OSB en externe docenten hebben het weer klaargespeeld om in 10 lessen de leerlingen zoveel te leren op een echt orkest-instrument, dat zij in staat zijn een heus concert te geven. Niet alleen hebben ze kennis gemaakt met een veelheid aan instrumenten, klanken, muzieknotaties en speelmanieren, ook hebben de leerlingen ervaren hoe het is om in talrijke vormen actief te leren. Zij leerden niet alleen te letten op de dirigent, zij mochten ook zelf voor de groep staan en aanwijzingen geven. En dan nu het concert, met meer dan 160 leerlingen!

Dit concert wordt opgedragen aan onze burgemeester Eberhard van der Laan, om hem het allerbeste en sterkte te wensen!

Klik hier voor info en mooie foto’s van de leerlingen uit de eerste klas op de première van januari 2015.

Namens het SuperSymphonics team en vakgroep muziek,
Modeste