aanmelden en inschrijven

De inschrijvingsmomenten voor de nieuwe eerste klassers is op onderstaande dagen:

Maandag 5 maart 16.00 – 19.00 uur
Dinsdag 6 maart 16.00 – 19.00 uur
Donderdag 8 maart 16.00 – 19.00 uur

Maandag 12 maart 16.00 – 19.00 uur
Woensdag 14 maart 16.00 – 19.00 uur
Donderdag 15 maart 16.00 – 19.00 uur

Wat neemt u mee?

  • Informatieformulier van de OSB (hier downloaden)
  • Aanmeldingsformulier VO dat u ontving van de basisschool. Zonder dit formulier kunt u uw kind helaas niet aanmelden
  • Kopie van paspoort of ID-kaart van de leerling en van de ouder(s)/verzorger(s)
  • Burgerservicenummer van uw kind (staat op het identiteitsbewijs)
  • Pasfoto met naam van uw kind op de achterkant
  • Verklaring inschrijving op een school (voor kinderen van buiten Amsterdam)

Procedure toelating
De OSB volgt de Amsterdamse toelatingsprocedure. Basisscholen geven leerlingen een bindend advies voor het voortgezet onderwijs. Leerlingen stellen een voorkeurslijst samen en melden zich aan bij de school van hun eerste keus. Vervolgens vindt een matching plaats tussen leerlingen en scholen.

Gesprek met zorgcoördinator
Onze zorgcoördinator Ineke Groot bespreekt graag wat op OSB de mogelijkheden zijn voor leerlingen met een lichamelijke of psychische beperking, chronische ziekte of extra ondersteuningsbehoefte. Maak een afspraak, ook als u om een andere reden wilt overleggen, via een mail aan inekegroot@openschoolgemeenschapbijlmer.nl. U kunt ook een afspraak maken via het secretariaat, via nummer 020-398 15 65 of 398 15 75.