aanmelden en inschrijven

In de aanmelding volgen wij de kernprocedure Amsterdam. Dit betekent dat u uw kind bij ons kunt aanmelden van 4 maart tot 15 maart 2019.

Maandag 4 maart 2019 van 16.00 tot 19.00 uur
Dinsdag 5 maart 2019 van 16.00 tot 19.00 uur
Donderdag 7 maart 2019 van 16.00 tot 19.00 uur
Maandag 11 maart 2019 van 16.00 tot 19.00 uur
Woensdag 13 maart 2019 van 16.00 tot 19.00 uur
Donderdag 14 maart 2019 van 16.00 tot 19.00 uur

Wat neemt u mee?

  • Informatieformulier van de OSB (hier downloaden)
  • Voorkeurslijst VO, die u van de basisschool heeft ontvangen. Zonder deze lijst kunt u uw kind helaas niet aanmelden
  • Ter inzage een geldig paspoort of ID-kaart van de leerling en van de ouder(s)/verzorger(s)
  • Burgerservicenummer van uw kind (staat op het identiteitsbewijs)
  • Pasfoto met naam van uw kind op de achterkant
  • Verklaring inschrijving op een school (voor kinderen van buiten Amsterdam)

Procedure toelating
De OSB volgt de Amsterdamse toelatingsprocedure. Basisscholen geven leerlingen een bindend advies voor het voortgezet onderwijs. Leerlingen stellen een voorkeurslijst samen en melden zich aan bij de school van hun eerste keus. Vervolgens vindt een matching plaats tussen leerlingen en scholen.

Gesprek met zorgcoördinator
Onze zorgcoördinator Ineke Groot bespreekt graag wat op OSB de mogelijkheden zijn voor leerlingen met een lichamelijke of psychische beperking, chronische ziekte of extra ondersteuningsbehoefte. Maak een afspraak, ook als u om een andere reden wilt overleggen, via een mail aan inekegroot@osbijlmer.nl. U kunt ook een afspraak maken via het secretariaat, via nummer 020-398 15 65 of 398 15 75.