Sponsorloop

Namens het bestuur van het Jeugdfonds Sport Amsterdam danken wij alle jongeren en leerkrachten voor hun sponsorbijdrage ter hoogte van € 7800,- die 31 kinderen in staat heeft gesteld om hun favoriete sport te beoefenen.

Het motto van het Jeugdfonds Sport is ‘alle kinderen moeten kunnen sporten!’

Het is niet moeilijk de pluspunten van sportbeoefening op te sommen. Sporten is gezond, het bevordert de fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen, brengt hen spelenderwijs gevoel voor discipline bij, creëert zelfvertrouwen en eigenwaarde, leert kinderen doelen stellen, doorbreekt hun isolement en stimuleert de sociale integratie. Kortom, sport verbroedert, is een uitlaatklep en biedt houvast. Zonde dat sport voor vele kinderen geen automatisme is, omdat er in hun gezin geen geld is om de clubcontributie te betalen. Want ieder kind moet gewoon lekker kunnen sporten.

Dankzij jullie financiële steun kunnen 31 kinderen een jaar lang bij een sportclub in teamverband sporten.

Via www.jeugdfondssport.nl/amsterdam kunt u op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen.

Jeugdfonds Sport Amsterdam

Pim Storm; voorzitter