ziekmelden

Ziekmelden van leerlingen:

als uw zoon/dochter wegens ziekte niet naar school kan komen, verzoeken wij u dit voor half 9 aan school door te geven, dit om misverstanden te voorkomen.
Melden kan op twee manieren:

Wat moet u melden:

Voornaam en achternaam, klas, reden afwezigheid en te verwachten duur van het ziek zijn. Mocht uw kind meerdere dagen afwezig blijven, dan moet u uw kind dagelijks telefonisch of per mail ziek melden.

Als er een weekend in de periode van ziekzijn zit wordt u verzocht om na het weekend opnieuw ziek te melden.