directie

Saskia Grotenhuis (directeur-bestuurder)

Paul Baartman (adjunct-directeur)

De schoolleiding bestaat daarnaast uit zes deelschoolleiders.

Onderbouw
Arjen Huisman (A-deelschool), Joris van Loo (B-deelschool), Loes van der Zande (C-deelschool)

Bovenbouw  vmbo
Linda van Vuuren (D-deelschool) en Ineke Groot (E-deelschool)

Bovenbouw havo en vwo
Klaske Blom en Bas de Koning (F-deelschool)