aanmelden en inschrijven

Groep 8 leerlingen die niet geplaatst zijn via het loting en matching systeem.
Van maandag 5 t/m vrijdag 16 maart 2018 kunnen leerlingen zich komen aanmelden. De precieze tijden volgen nog.

Wat neemt u mee?

  • Informatieformulier van de OSB (hier downloaden)
  • Aanmeldingsformulier VO dat u ontving van de basisschool. Zonder dit formulier kunt u uw kind helaas niet aanmelden
  • Kopie van paspoort of ID-kaart van de leerling en van de ouder(s)/verzorger(s)
  • Burgerservicenummer van uw kind (staat op het identiteitsbewijs)
  • Pasfoto met naam van uw kind op de achterkant
  • Verklaring inschrijving op een school (voor kinderen van buiten Amsterdam)

Procedure toelating
De OSB volgt de Amsterdamse toelatingsprocedure. Basisscholen geven leerlingen een bindend advies voor het voortgezet onderwijs. Leerlingen stellen een voorkeurslijst samen en melden zich aan bij de school van hun eerste keus. Vervolgens vindt een matching plaats tussen leerlingen en scholen.

Gesprek met zorgcoördinator
Onze zorgcoördinator Machteld Kruidenier bespreekt graag wat op OSB de mogelijkheden zijn voor leerlingen met een lichamelijke of psychische beperking, chronische ziekte of extra ondersteuningsbehoefte. Maak een afspraak, ook als u om een andere reden wilt overleggen, via een mail aan machteldkruidenier@openschoolgemeenschapbijlmer.nl. U kunt ook een afspraak maken via het secretariaat, via nummer 020-398 15 65 of 398 15 75.